serat

Ti Wikikamus basa Sunda, kamus bébas
Jump to navigation Jump to search

Basa Sunda

Open book 01.svg Kecap banda

serat

  1. lemesna tina surat atawa tulis

nyerat

  1. lemesna tina nulis

Rundayan

Kecap Katerangan Kecap Katerangan Kecap Katerangan
1. serat 30. diseratkeunana 15 + -na 59. disareratna
2. nyerat N- + 1 31. kaseratkeunana 16 + -na 60. kasarerat
3. diserat di- + 1 32. silihseratan silih- + 5 61. kasareratna
4. kaserat ka- + 1 33. silihseratanana 62. nyareratan
5. seratan 1 + -an 34. silihseratkeun 63. nyareratanana
6. nyeratan N- + 5 35. silihseratkeunana 64. disareratan
7. diseratan di- + 5 36. panyeratan 65. disareratna
8. kaseratan ka- + 5 37. panyeratanana 66. disareratkeun
9. paseratan pa- + 5 38. pangnyeratkeun pang- + 14 67. disareratkeunana
10. serateun -eun + 1 39. dipangnyeratkeun di- + 38 68. sarerat 1 + -ar-
11. piserateun pi- + 10 40. dipangnyeratkeunana 69. sareratna
12. pinyerateun pi- + 2-eun 41. pangnyeratankeun 70. sarerateun
13. seratkeun 1 + -keun 42. dipangnyeratankeun 71. sarerateunana
14. nyeratkeun 2 + -keun 43. dipangnyeratankeunana 72. sarerataneun
15. diseratkeun 3 + -keun 44. serataneun 73. sarerataneunana
16. kaseratkeun 4 + -keun 45. serataneunana 74. sareratkeun
17. seratna 1 + -na 46. seratkeuneun 75. sareratkeuneun
18. nyeratna 2 + -na 47. seratkeuneunana 76. sareratkeuneunana
19. diseratna 3 + -na 48. mangnyeratkeun N- + 38 77. pipaserataneun pi- + pa- + 44
20. kaseratna 4 + -na 49. mangnyeratkeunana 78. pipaserataneunana
21. seratanana 5 + -na 50. mangnyeratankeun 79. pikaserateun
22. nyeratanana 6 + -na 51. mangnyeratankeunana 80. pikaserataneunana
23. diseratanana 7 + -na 52. sinerat 1 + -in- 81. pidiserateun
24. kaseratanana 8 + -na 53. sineratna 82. pidiserateunana
25. paseratanana 9 + -na 54. barangserat barang- + 1 83. pimangnyeratankeun pi- + 50
26. serateunana 10 + -na 55. barangseratan 84. pimangnyeratankeunana
27. piserateunana 11 + -na 56. nyarerat 2 + -ar- 85. pimangnyeratkeun
28. pinyerateunana 13 + -na 57. nyareratna 86. pimangnyeratkeunana
29. nyeratkeunana 14 + -na 58. disarerat

Nuvola apps kmessedwords.png Tarjamahan