Wiktionary:Kecap kantétan

Ti Wikikamus basa Sunda, kamus bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Kecap kantétan nya éta kecap anu diwangun ku cara ngantétkeun dua wangun dasar, boh cakal jeung cakal boh kecap jeung kecap, atawa campuran duanana, sarta ngandung harti hiji mandiri. Prosés ngawangun kecap kantétan disebut ngantétkeun (komposisi). Kecap kantétan boga dua ciri utama, nya éta ciri adegan (struktur) jeung ciri harti (sémantis).

Adegan[édit]

Kecap kantétan umumna miboga adegan, di antarana,

 1. diwangun ku dua unsur nu disebut léksém: pakan kundang;
 2. patali unsur-unsurna mibanda sipat
  • katanseselan, nya éta antar-unsurna teu bisa diseselan ku unsur lian. Contona, ngégél curuk → *ngégél (kana) curuk;
  • katanmulangan, nya éta antar-unsurna teu bisa dibalikkeun sabab sok robah jadi frasa. Contona, gedé hulu → *hulu gedé;
  • katanjembaran, nya éta unsur-unsurna teu bisa dijembaran séwang-séwangan tapi kudu duanana. Contona:
   huleng jentul → panghulengjentulna
   panghulengnajentul
   huleng pangjentulna

Harti mandiri[édit]

Kecap kantétan umumna ngandung hiji harti mandiri, nya éta harti anu béda tina harti unsur-unsur pangwangunna. Contona, amis budi hartina lain budina anu amis‘, tapi marahmay, soméah‘. Kecap kantétan dibédakeun jadi dua rupa, nya éta rakitan dalit (kompositum) jeung rakitan anggang (anéksi).

 1. Rakitan dalit
  Rakitan dalit nya éta kecap kantetan nu sipatna éksosentris, patali unsur-unsurna geus awor pisan nepi ka bener-bener mangrupa hiji kecap nu boga harti mandiri nu béda tina harti unsur-unsurna. Ku kituna, distribusina teu sarua jeung salasahiji atawa sakabéh unsurna. Contona, panonpoé, kacapiring, parahulu, rajakaya.
 2. Rakitan anggang
  Rakitan anggang nya éta kecap kantétan anu sipatna éndoséntris, patali unsur-unsurna can awor pisan, harti éta kecap kantétan masih katitén tina unsur-unsurna. Ku kituna, distribusina sok sarua jeung salasahiji atawa sakabéh unsurna. Contona, seuri konéng, taleus ateul, indung bapa, jeung panon hideung.