Wiktionary:Kecap rundayan

Ti Wikikamus basa Sunda, kamus bébas

Kecap rundayan nya éta kecap anu diwangun ku cara ngawuwuh-keun rarangkén (afiks) kana wangun dasarna. Prosés ngawangun kecap rundayan disebut ngararangkénan (afiksasi). Dumasar kana wanda rarangkénna, kecap rundayan bisa diwangun ku lima cara, nya éta (1) ngararngkénan hareup (préfiksasi), (2) ngararangkénan tengah (infiksasi), (3) ngararangkenan tukang (sufiksasi), (4) ngararangkénan barung (konfiksasi), jeung (5) ngararangkénan bareng (ambifiksasi). Contona:

  • baca + di- → dibaca
  • tulis + -in- → tinulis
  • karang + -an → karangan
  • datar + pa--an → padataran
  • ala + di-+ pang-+ N-+-ar-+-an + keun → dipangaralaankeun