adu

Ti Wikikamus basa Sunda, kamus bébas
Jump to navigation Jump to search

Basa Sunda

Open book 01.svg Kecap pagawéan

adu

 • ngadu: maén, tumpangan duit
Conto: Kana ngadu mah ulah pirajeunan, sok deudeuieun.
 • mangadu: nepungan pikeun ngelakkeun jalma nu nyieun teu ngeunah
Conto: Béjana Kang Duyéh téh rék mangadu ka lurah, sabab wates tanahna digésér-gésér ku tatanggana.

Open book 01.svg Kecap banda

 • aduan: nu dianggap bakal unggul dina diadu.
Conto: Langlayangan aduan kuring mah itu nu gombrés.
 • kuda adu: kuda anu sok dibalapkeun
Conto: Anu meunang kamari téh kuda adu boga Haji Acun.
 • domba adu: domba anu sok diadukeun
Conto: Domba adu Aki Junéd kamari meunang piagem.

Babasan

 • ngadu-ngadu: ngakalan supaya ngajodo
Conto: Saha nu ngadu-ngadu Jang Émed ka Neng Émeh téh ?
 • ngadu-ngadu: ngaranjing-ranjing sina masang
Conto: Ari geus bérés nyugu jeung natahanana kari ngadu-ngadu wé pikuséneun téh.
 • adu hareupan: amprok, jonghok
Conto: Anu tadina rék ambek, barang geus adu hareupan mah kalah malik karunya.
 • adu rényom: paréa-réa omong marrebutkeun perkara
Conto: Bosen abdi mah, ti kamari ngan adu rényom anu teu pira.
 • adu regeng: sataker tanaga
Conto: Sakitu geus adu regeng, weléh sampeu téh teu karabut.
 • adu manis: disurup ngarah pantes
Conto: Lamun hayang adu manis, samping ieu mah kudu jeung kabaya pulas héjo ngora.
 • ngadu-ngadu raja wisuna: ngahudang amarah dua jelema ngarah paséa
Conto: Lamun kitu mah sarua wé atuh jeung ngadu-ngadu raja wisuna.